Bảng Xếp Hạng

Có khí chất vương giả

2
Sư Tử
1
Song Tử
3
Song Ngư

Góc Chiêm Tinh