Bảng Xếp Hạng

Xếp hạng tốc độ phản ứng của 12 chòm sao

2
Sư Tử
1
Song Ngư
3
Song Tử

Góc Chiêm Tinh