Ăn Chơi 11:24 am 14/07/2017

12 chòm sao là bộ phim hoạt hình nào của Pixar ? (GIF)

Bạch Dương: The Incredibles

[​IMG]

Kim Ngưu: Ratatouille

[​IMG]

Song Tử: A Bug's Life

[​IMG]

Cự Giải: Inside Out

[​IMG]

Sư Tử: Toy Story

[​IMG]

Xử Nữ: Monsters Inc.

[​IMG]

Thiên Bình: Up

[​IMG]

Thiên Yết: Wall-E

[​IMG]

Nhân Mã: The Good Dinosaur

[​IMG]

Ma Kết: Finding Nemo

[​IMG]

Bảo Bình: Brave

[​IMG]

Song Ngư: Cars

[​IMG]

Nguồn: Happydanbo MN12CS​

Tags: Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cự Giải , Sư Tử , Xữ Nử , Thiên Bình , Thần Nông , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình , Song Ngư ,