Ăn Chơi 10:17 am 17/10/2015

Các chòm sao là băng nhóm gì?

Bạch Dương: Băng nhóm tăng động.

Kim Ngưu: Băng chậm rãi, từ tốn.

Song Tử: Băng lên nóc nhà, quẩy hết mình.

Cự Giải: Rất tình cảm.

Sư Tử: Băng làm dáng và nổi bần bật.

Xử Nữ

Thiên Bình: Băng hay đùa

Thiên Yết: Băng có vẻ nguy hiểm

Nhân Mã: Băng quẩy ko cần quan tâm người khác.

Ma Kết: Băng công việc số 1.

Bảo Bình

Song Ngư

Nguồn: Theo lolitaastro / Wander (Forum Mật Ngữ 12 Chòm Sao)

Tags: Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cự Giải , Sư Tử , Xữ Nử , Thiên Bình , Thần Nông , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình , Song Ngư ,