Ăn Uống 01:56 pm 31/08/2015

12 Chòm Sao là loại ngũ cốc nào ?

Bạch Dương : Reese’s Puffs

Kim Ngưu : Corn Flakes 

Song Tử : Froot Loops

Cự Giải : Cheerios 

Sư Tử : Lucky Charms

Xử Nữ : Special K

Thiên Bình : Cap’n Crunch

Thiên Yết : Cinnamon Toast Crunch

Nhân Mã : Apple Jacks

Ma Kết : Raisin Bran

Bảo Bình : Rice Krispies 

Song Ngư : Trix

Nguồn: Theo whatyourmomthink​ / PhongHy ( Forum Mật Ngữ 12 Chòm Sao )

Tags: Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cự Giải , Sư Tử , Xữ Nử , Thiên Bình , Thần Nông , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình , Song Ngư ,