Ăn Uống 05:26 pm 24/08/2015

12 chòm sao và núi thức ăn

Dịp Tết hoặc dịp ăn uống nào đó:

Bạch Dương:

Kim Ngưu: Tôi chỉ nghĩ là mọi người nên ăn tất cả mọi thứ có trước mặt và không chia sẻ gì cho người khác hết.

Song Tử:

Cự Giải:

Sư Tử:

Xử Nữ:

Thiên Bình:

Thiên Yết:

Nhân Mã:

Ma Kết:

Bảo Bình:

Song Ngư:

Nguồn: Theo jennalopezartist / Wander ( Forum Mật Ngữ 12 Chòm Sao )

Tags: Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cự Giải , Sư Tử , Xữ Nử , Thiên Bình , Thần Nông , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình , Song Ngư ,