Ăn Uống 05:36 pm 04/10/2016

Cupcakes : Ngọt ngào cho 12 cung Hoàng đạo

Bạch Dương : Bacon and pancake cupcakes 

Kim Ngưu : Rainbow Cupcakes 

Song Tử : Thing 1 and Thing 2 Cupcakes 

Cự Giải : Cupcakes với lớp kem trang trí hình cua 

Sư Tử : Glitter bomb Cupcakes 

Xử Nữ : Cupcakes với lớp kem hình bông hoa 

Thiên Bình : Marble Cupcakes 

Thiên Yết : surprise cupcakes 

Nhân Mã : Cupcakes với bộ emoiton của facebook 

Ma Kết : Cupcakes trang trí mặt khuôn mặt nhân vật hoạt hình nữ 

Bảo Bình : Aqua Cupcakes 

Song Ngư : Shell Cupcakes

Nguồn: Seventeen - Dịch : Linh Blue

Tags: Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cự Giải , Sư Tử , Xữ Nử , Thiên Bình , Thần Nông , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình , Song Ngư ,