Ăn Uống 05:44 pm 09/09/2015

Khi 12 chòm sao ăn - Ver 1

Bạch Dương: Ngon quá!

Kim Ngưu

Song Tử

Cự Giải

Sư Tử

Xử Nữ: Cậu có thấy cái bánh này hài hài không?

Thiên Bình

Thiên Yết

Nhân Mã

Ma Kết

Bảo Bình

Song Ngư

Nguồn: Theo capperspective / Wander (Forum Mật Ngữ 12 Chòm Sao)

Tags: Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cự Giải , Sư Tử , Xữ Nử , Thiên Bình , Thần Nông , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình , Song Ngư ,