Ăn Uống 10:52 am 01/09/2015

Khi 12 chòm sao vào bếp

Bạch Dương

Kim Ngưu

Song Tử

Cự Giải (nấu ăn là niềm vui của Giải)

Sư Tử

Xử Nữ (chụy ko xắt thì thôi, xắt là bảo đảm đều như đo = thước)

Thiên Bình

Thiên Yết

Nhân Mã: Cái quái gì đang diễn ra thế?

Ma Kết

Bảo Bình

Song Ngư

Nguồn: Theo capperpecstive / Wander ( Forum Mật Ngữ 12 Chòm Sao )

Tags: Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cự Giải , Sư Tử , Xữ Nử , Thiên Bình , Thần Nông , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình , Song Ngư ,