Ăn Uống 11:12 am 08/09/2015

Thức uống có cồn được 12 chòm sao yêu thích

Bạch Dương: Vodka & Redbull

Kim Ngưu: Red Wine ( Rượu vang đỏ)

Song Tử: Bia

Cự Giải: Margaritas

Sư Tử: Champagne (Rượu sâm banh)

Xử Nữ: Cosmopolitan

Thiên Bình: White wine (Rượu vang trắng)

Thiên Yết: Tequila

Nhân Mã: Malibu

Ma Kết: Dry Martini

Bảo Bình: Jagermeister (Rượu thảo mộc)

Song Ngư: Jack & Coke (Rượu whisky Jack Daniel và Coca-Cola)

Nguồn: Theo two ray of sun​ / Hwangmi (Forum Mật Ngữ 12 Chòm Sao)

Tags: Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cự Giải , Sư Tử , Xữ Nử , Thiên Bình , Thần Nông , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình , Song Ngư ,