Bảng Xếp Hạng

 • Top 4 sao thường hay cho bạn

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Chòm sao nào dễ gây thù kết oán

  2
  Bạch Dương
  1
  Song Tử
  3
  Thiên Yết
 • Sao nào nuông chiều con cái nhất?

  2
  Ma Kết
  1
  Cự Giải
  3
  Sư Tử
 • Xếp hạng chòm sao tài giỏi thông minh nhất và biết ngược đãi chồng nhất

  2
  Xử Nữ
  1
  Bạch Dương
  3
  Thiên Yết
 • Sao nữ chịu chi nhất trong tình yêu?

  2
  Thủy Bình
  1
  Nhân Mã
  3
  Ma Kết
 • Chòm sao nào có xác suất làm

  2
  Song Tử
  1
  Bạch Dương
  3
  Nhân Mã
 • Bảng xếp hạng độ bản lĩnh của 12 chòm sao khi ở trên giường

  2
  Nhân Mã
  1
  Thiên Bình
  3
  Sư Tử
 • Sao nam nào chủ động theo đuổi con gái?

  2
  Bạch Dương
  1
  Nhân Mã
  3
  Song Tử
 • Sao nào nuông chiều con cái nhất?

  2
  Ma Kết
  1
  Cự Giải
  3
  Sư Tử
 • Xếp hạng khả năng ngoại tình của sao nữ

  2
  Thủy Bình
  1
  Thiên Bình
  3
  Song Ngư
 • Sao nữ chịu chi nhất trong tình yêu?

  2
  Thủy Bình
  1
  Nhân Mã
  3
  Ma Kết
 • Bảng xếp hạng độ bản lĩnh của 12 chòm sao khi ở trên giường

  2
  Nhân Mã
  1
  Thiên Bình
  3
  Sư Tử
 • Trong 12 chòm sao, ai giỏi chống lại sự cám dỗ nhất

  2
  Song Ngư
  1
  Kim Ngưu
  3
  Xử Nữ