Bảng Xếp Hạng

 • Kẻ thích gây ra sự hỗn lọan nhất

  2
  Sư Tử
  1
  Nhân Mã
  3
  Thủy Bình
 • Tính tình không kiên định nhất

  2
  Thiên Bình
  1
  Song Ngư
  3
  Xử Nữ
 • Sao nào ăn ở có tình nghĩa nhất

  2
  Kim Ngưu
  1
  Cự Giải
  3
  Ma Kết
 • Sau hôn nhân, sao nào vẫn giữ được sự lãng mạn

  2
  Thiên Yết
  1
  Song Ngư
  3
  Cự Giải
 • Sao nào làm việc thiếu cân nhắc cẩn thận nhất

  2
  Thủy Bình
  1
  Nhân Mã
  3
  Song Tử
 • Sao nào có khả năng quan sát tốt nhất

  2
  Bạch Dương
  1
  Xử Nữ
  3
  Kim Ngưu
 • Sao nào sẽ ít bận tâm đến cảm nhận của người khác

  2
  Nhân Mã
  1
  Bạch Dương
  3
  Kim Ngưu
 • Sao nào dễ mắc mưu nhất?

  2
  Nhân Mã
  1
  Song Tử
  3
  Cự Giải
 • Sao nào thức đêm lợi hại nhất

  2
  Song Ngư
  1
  Thiên Yết
  3
  Nhân Mã
 • Sao nào có thể chịu được khổ cực trăm bề

  2
  Ma Kết
  1
  Kim Ngưu
  3
  Xử Nữ
 • 12 chòm sao, ai có thể thấy được suy nghĩ của người khác

  2
  Thiên Yết
  1
  Cự Giải
  3
  Song Ngư
 • Sao nào ăn ở có tình nghĩa nhất

  2
  Kim Ngưu
  1
  Cự Giải
  3
  Ma Kết
 • Ra đường dễ gặp người xấu

  2
  Kim Ngưu
  1
  Cự Giải
  3
  Bạch Dương