Thứ tư ngày 1/1/2014
ZOROBOOK
T4Thứ tư ngày 1/1/2014
55%
Ma Kết
8
95%
Vàng
Aries
Aries
Bạch Dương
Mới đầu năm mới mà xảy ra bất hòa với gấu rồi >.<
Can đảm để thay đổi những thứ nhàm chán nè. 5ting!
Ăn no thì cũng tốt cơ mà ăn nhiều quá thì................
Bạn như quả bom bùng nổ không kiểm soát.