Chủ Nhật ngày 8/12/2013
ZOROBOOK
T7Chủ Nhật ngày 8/12/2013
68%
Bạch Dương
5
90%
Hồng
Aries
Aries
Bạch Dương
Con đường tình cảm của bạn có thể gặp nhiều chông gai.
Tích lũy kiến thức và kinh nghiệm sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn.
Bạn thậm chí có thừa năng lượng và đang tìm cách để tiêu bớt đi.
Bạn rất sợ mình sẽ đưa ra những lựa chọn sai lầm.