Du Lịch 02:38 pm 10/04/2017

Khung cảnh mùa hè các chòm sao ưa thích ​

Bạch Dương: 

[​IMG]
 

Kim Ngưu:
[​IMG]
 

Song Tử
[​IMG]
 

Cự Giải:
[​IMG]
 

Sư Tử
[​IMG]
 

Xử Nữ
[​IMG]
Thiên Bình
[​IMG]
 

Thiên Yết
[​IMG] 
 

Nhân Mã:
[​IMG]
 

Ma Kết:
[​IMG]
 

Bảo Bình:
[​IMG]
 

Song Ngư:
[​IMG] 

Nguồn: Theo byeastrology - Trans by Wander

Tags: Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cự Giải , Sư Tử , Xữ Nử , Thiên Bình , Thần Nông , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình , Song Ngư ,