Du Lịch 11:25 am 08/09/2015

Mười hai chòm sao nên đến thăm thành phố nào?

BẠCH DƯƠNG
Paris - Pháp

KIM NGƯU

Madrid - Tây Ba Nha

SONG TỬ

Miami - Mỹ

CỰ GIẢI

London - Anh

SƯ TỬ

Hollywood - Mỹ

XỬ NỮ

Las Vegas - Mỹ

THIÊN BÌNH

Rome/Pisa - Ý

THIÊN YẾT

Cairo - Ai Cập

NHÂN MÃ

Rio de Janeiro - Brazil 

MA KẾT

Tokyo - Nhật Bản

BẢO BÌNH

New York - Mỹ

SONG NGƯ

San Francisco - Mỹ 

Nguồn: Theo tworayof sun / Leila (Forum Mật Ngữ 12 Chòm Sao)

Tags: Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cự Giải , Sư Tử , Xữ Nử , Thiên Bình , Thần Nông , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình , Song Ngư ,