Giải Trí 10:21 am 16/10/2015

12 chòm sao giống phim hoạt hình nào của hãng Pixar?

Vầng, tui biết Disney đã mua lại Pixar nhưng chắc mọi người sẽ muốn ôn lại một chút những bộ phim kinh điển của Pixar chứ?

Bạch Dương: Brave

Kim Ngưu: Ratatouille

Song Tử: Toy Story 2

Cự Giải: Toy Story

Sư Tử: The Incredibles

Xử Nữ: Monsters University

Thiên Bình: A Bug’s Life

Thiên Yết: Monsters, Inc.

Nhân Mã: Up

Ma Kết: Toy Story 3

Bảo Bình: Wall-E

Song Ngư: Finding Nemo

Nguồn: Theo astro peli / Wander (Forum Mật Ngữ 12 Chòm Sao)

Tags: Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cự Giải , Sư Tử , Xữ Nử , Thiên Bình , Thần Nông , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình , Song Ngư ,