Giải Trí 10:17 am 27/04/2017

12 chòm sao là bộ phim thập niên 90 nào của Disney ? (GIF)

Bạch Dương: Pocahontas (1995)

[​IMG]

Kim Ngưu: Beauty And The Beast (1991)

[​IMG]

Song Tử: Hercules (1997)

[​IMG]

Cự Giải: A Goofy Movie (1995)

[​IMG] 

Sư Tử: The Lion King (1994)

[​IMG]

Xử Nữ: Tarzan (1999)

[​IMG]

Thiên Bình: The Hunchback of Notre-Dame (1996)

[​IMG]

Thiên Yết: Mulan (1999) 

[​IMG]

Nhân Mã: Fantasia 2000 (1999)

[​IMG]

Ma Kết: The Muppets Christmas Carol (1992)

[​IMG]

Bảo Bình: Aladdin (1992)

[​IMG]

Song Ngư: The Incredible Journey (1993)

[​IMG] 

Nguồn: Nguồn: the-signs-as-s - Trans by: Happydanbo MN12CS​

Tags: Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cự Giải , Sư Tử , Xữ Nử , Thiên Bình , Thần Nông , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình , Song Ngư ,