Giải Trí 09:00 am 19/05/2017

12 chòm sao lúc buổi sáng​

Bạch Dương: lơ mơ ngái ngủ 

[​IMG]

Kim Ngưu: Ngủ luôn

[​IMG]

Song Tử: Đầu óc để chỗ khác

[​IMG]

Cự Giải: Ủ rũ

[​IMG]

Sư Tử

[​IMG]

Xử Nữ: Bực bội.

[​IMG]

Thiên Bình: Sáng rồi đới, đừng bỏ tui 1 mình mà! 

[​IMG]

Thiên Yết *hậu đậu mode active*

[​IMG]

Nhân Mã

[​IMG]

Ma Kết: nói nhảm

[​IMG]

Bảo Bình: Cái gì?

[​IMG]

Song Ngư

[​IMG]

Nguồn: Theo cinamoneko - Trans by Wander

Tags: Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cự Giải , Sư Tử , Xữ Nử , Thiên Bình , Thần Nông , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình , Song Ngư ,