Giải Trí 01:34 pm 22/04/2017

(16+) 12 chòm sao ưa thích kiểu hôn nào?

Warning: 16+ đấy nhé, yêu cầu các bạn nhỏ tuổi hơn ko vào (và có vào thì cấm com) ko cấm like =))

Bạch Dương: Hôn kiểu Pháp

[​IMG]

Kim Ngưu: Hôn má

[​IMG]

Song Tử: Những nụ hôn bất ngờ

[​IMG]

Cự Giải: Hôn kiểu Eskimo 

[​IMG]

Sư Tử: Hôn cổ

[​IMG]

Xử Nữ: Hôn tay

[​IMG]

Thiên Bình: Hôn gió

[​IMG]

Thiên Yết: Nụ hôn đầy nhục dục

[​IMG]

Nhân Mã: Hôn mũi

[​IMG]

Ma Kết: Hôn kiểu người nhện

[​IMG]

Bảo Bình: Hôn trong mưa

[​IMG]

Song Ngư: Hôn trán

[​IMG]

Nguồn: Theo two ray of suns - Trans by Wander

Tags: Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cự Giải , Sư Tử , Xữ Nử , Thiên Bình , Thần Nông , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình , Song Ngư ,