Giải Trí 10:12 am 18/04/2017

(16+) Khi 12 chòm sao là người sói/ ma cà rồng

Chú ý: Hình có yếu tố bạo lực cao.

Người sói:

Bạch Dương

[​IMG]

Song Tử

[​IMG]

Cự Giải

[​IMG]

Sư Tử: Tao bất tử!

[​IMG]

Thiên Yết (thực ra Thiên Yết làm ma cà rồng cũng hợp):

[​IMG]

Nhân Mã

[​IMG]

Ma cà rồng:

Kim Ngưu

[​IMG]

Xử Nữ: Mẹ đâu rồi ba ?

[​IMG]

Thiên Bình: Thiện hay ác là tuỳ cách nhìn thôi. Chúa cũng giết người bừa bãi đấy thôi và tụi này cũng vậy.

[​IMG]

Ma Kết

[​IMG]

Bảo Bình

[​IMG]

Song Ngư

[​IMG]
 

Nguồn: Theo capsperpective - Trans by: Wander

Tags: Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cự Giải , Sư Tử , Xữ Nử , Thiên Bình , Thần Nông , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình , Song Ngư ,