Giải Trí 11:33 am 01/04/2016

Biển báo giao thông tượng trưng cho 12 cung hoàng đạo

Bạch Dương (hạn chế tốc độ tối đa)

 

Kim Ngưu (gia súc băng qua đường)

 

Song Tử (Thông tin)

 

Cự Giải (Dắt trẻ qua đường)

 

Sư Tử (Chú ý nè) (Ở trên có viết cái gì thì tùy)

 

Xử Nữ (Đang sửa lại đường)

 

Thiên Bình (Rẽ trái/phải) (phải tự chọn ấy)

 

Thiên Yết (Nguy hiểm)

 

Nhân Mã (Chỗ này có ngựa qua đường)

 

Ma Kết (Cẩn thận đá lở)

 

Thủy Bình (Có vực sâu )

 

Song Ngư (Đường trơn)

Nguồn: LinhTinh - Forum Mật Ngữ 12 Chòm Sao

Tags: Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cự Giải , Sư Tử , Xữ Nử , Thiên Bình , Thần Nông , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình , Song Ngư ,