Giải Trí 10:47 am 25/09/2015

Khi 12 chòm là các bộ hoá trang dịp Halloween - Pusheen version​

Bạch Dương: hoá trang thành Harry Potter

Kim Ngưu: Hoá trang thành bánh bột ngô của Mexico

Song Tử: Bắt chước Katniss (The Hunger Game)

Cự Giải: Pusheen bí đỏ 

Sư Tử: Quái vật cho oách

Xử Nữ: Ma

Thiên Bình: Thịt muối hun khói

Thiên Yết: Làm lá

Nhân Mã: Bánh nhân Pusheen đây

Ma Kết: Phù thuỷ

Bảo Bình

Song Ngư: zombie

Bonus thêm 1 pic Pusheen zodiac:

Nguồn: Theo super astro / wander (Forum Mật Ngữ 12 Chòm Sao)

Tags: Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cự Giải , Sư Tử , Xữ Nử , Thiên Bình , Thần Nông , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình , Song Ngư ,