Giải Trí 11:13 pm 04/04/2017

Khi 12 chòm sao bị giam lỏng

Bạch Dương: Định Mệnh thím!
[​IMG] 
Kim Ngưu: Tui chán lắm rồi.
[​IMG] 
Song Tử: 
[​IMG] 
Cự Giải: 
[​IMG] 
Sư Tử: Để tui đi đi mà
[​IMG] 
Xử Nữ:
[​IMG] 
Thiên Bình: Có ai biết phải học thế nào không?
[​IMG] 
Thiên Yết: Bắn tui luôn đi
[​IMG] 
Nhân Mã: Nhìn mặt anh có giống đang quan tâm không?
[​IMG] 
Ma Kết: Tui nhất định phải ra khỏi đây
[​IMG] 

Bảo Bình:
[​IMG] 
Song Ngư: Tui đã làm gì nên tội?
[​IMG]

Nguồn: Juzzodiac​

Tags: Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cự Giải , Sư Tử , Xữ Nử , Thiên Bình , Thần Nông , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình , Song Ngư ,