Giải Trí 02:38 pm 10/04/2017

Khi 12 chòm sao bị người ta gắt gỏng/ chửi rủa

Bạch Dương
[​IMG]
 

Kim Ngư: Mày điên hả?
[​IMG]
 

Song Tử
[​IMG]
 

Cự Giải: Tui không biết. Tui không để ý. Tui đang bận hát thầm 1 bài hát có tựa là "Tại sao đồ ăn là bạn tốt nhất?"
[​IMG]
 

Sư Tử: Thật lòng mà nói, tôi cóc quan tâm.
[​IMG]
 

Xử Nữ: Làm ơn dừng đi.
[​IMG]
 

Thiên Bình: Thôi ngay đi, để tôi yên.
[​IMG]
 

Thiên Yết
[​IMG]
 

Nhân Mã: Dừng lại! Ahhhhhhhhh!
[​IMG]
 

Ma Kết
[​IMG]
 

Bảo Bình
[​IMG]
 

Song Ngư
[​IMG]

Nguồn: Theo juzz-zodiac - Trans by: Wander

Tags: Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cự Giải , Sư Tử , Xữ Nử , Thiên Bình , Thần Nông , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình , Song Ngư ,