Giải Trí 09:01 am 19/05/2017

Nếu 12 chòm sao là những bức ảnh tuyết rơi - anime version (Ảnh Gif)​

Bạch Dương:


[​IMG]
Kim Ngưu:


[​IMG]
Song Tử:


[​IMG]
Cự Giải:


[​IMG]
Sư Tử:


[​IMG]
Xử Nữ:


[​IMG]
Thiên Bình:


[​IMG]
Thiên Yết:


[​IMG]
Nhân Mã:


[​IMG]
Ma Kết:


[​IMG]
Bảo Bình:


[​IMG]
Song Ngư:


[​IMG]

Nguồn: Wander - Theo animehoroscope

Tags: Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cự Giải , Sư Tử , Xữ Nử , Thiên Bình , Thần Nông , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình , Song Ngư ,