Giải Trí 10:48 am 18/04/2017

Người nổi tiếng nào cùng chòm sao với bạn? - Phần 1

Phần 1: Bạch Dương, Kim Ngưu và Song Tử

Bạch Dương:

Charlie Chaplin: Mặt trời Bạch Dương, Cung mọc Thiên Yết, Mặt Trăng Thiên Yết

[​IMG]

Heath Ledger: Mặt trời Bạch Dương, Cung mọc Bạch Dương, Mặt trăng Cự Giải

[​IMG]

Vincent Van Gogh: Mặt trời Bạch Dương, Cung mọc Nhân Mã, Mặt trăng Cự Giải

[​IMG]

Elton John: Mặt trời Bạch Dương, Cung mọc Nhân Mã, Mặt trăng Kim Ngưu

[​IMG]

Bette Davis: Mặt trời Bạch Dương, Cung mọc Thiên Yết, Mặt trăng Song Tử

[​IMG]


Kim Ngưu:

Audrey Hepburn: Mặt trời Kim Ngưu, Cung mọc Bảo Bình, Mặt trăng Song Ngư

[​IMG]

William Shakespeare: Mặt trời Kim Ngưu, Cung mọc Cự Giải, Mặt trăng Thiên Bình

[​IMG]

Katharine Hepburn: Mặt trời Kim Ngưu, Cung mọc Thiên Yết, Mặt trăng Kim Ngưu

[​IMG]

Jessica Lange: Mặt trời Kim Ngưu, Cung mọc Sư Tử, Mặt trăng Bảo Bình

[​IMG]

Harry S. Truman: Mặt trời Kim Ngưu, Cung mọc Thiên Bình, Mặt trăng Thiên Yết

[​IMG]


Song Tử

Marilyn Monroe: Mặt trời Song Tử, Cung mọc Sư Tử, Mặt trăng Bảo Bình

[​IMG]

John F. Kennedy: Mặt trời Song Tử, Cung mọc Thiên Bình, Mặt trăng Xử Nữ

[​IMG]

Morgan Freeman: Mặt trời Song Tử, Cung mọc Song Tử, Mặt trăng Song Ngư

[​IMG]

Lionel Richie: Mặt trời Song Tử, Cung mọc không biết, Mặt trăng Bạch Dương

[​IMG]

Angelina Jolie: Mặt trời Song Tử, Cung mọc Cự Giải, Mặt trăng Bạch Dương

[​IMG]

Nguồn: Theo juzz-zodiac - Trans by Wander

Tags: Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cự Giải , Sư Tử , Xữ Nử , Thiên Bình , Thần Nông , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình , Song Ngư ,