Giải Trí 10:55 am 18/04/2017

Người nổi tiếng nào cùng chòm sao với bạn? - Phần 2

Phần 2: Cự Giải, Sư Tử và Xử Nữ

Cự Giải:

Nelson Mandela - Tổng thống Nam Phi: Mặt Trời Cự Giải, Cung Mọc Nhân mã, Mặt Trăng Thiên Yết

[​IMG]

Meryl Streep: Mặt Trời Cự Giải, Cung Mọc Sư Tử, Mặt Trăng Kim Ngưu

[​IMG]

Courtney Love: Mặt Trời Cự Giải, Cung Mọc Thiên Bình, Mặt Trăng Cự Giải

[​IMG]

Julius Caesar: Mặt Trời Cự Giải, Cung Mọc Nhân Mã, Mặt Trăng Ma Kết

[​IMG]

Diana Rigg: Mặt Trời Cự Giải, Cung Mọc Song Tử, Mặt Trăng Bạch Dương

[​IMG]

Sư Tử:

Barack Obama: Mặt Trời Sư Tử, Cung Mọc Bảo Bình, Mặt Trăng Song Tử

[​IMG]

Robert Plant: Mặt Trời Sư Tử, Cung Mọc Nhân Mã, Mặt Trăng Song Ngư

[​IMG]

Neil Armstrong: Mặt Trời Sư Tử, Cung Mọc Song Tử, Mặt Trăng Nhân Mã

[​IMG]

Amelia Earhart: Mặt Trời Sư Tử, Cung Mọc Nhân Mã, Mặt Trăng Song Tử

[​IMG]

Mae West: Mặt Trời Sư Tử, Cung Mọc Kim Ngưu, Mặt Trăng Cự Giải

[​IMG]


Xử Nữ

Michael Jackson: Mặt trời Xử Nữ, Mặt trăng Song Ngư, Cung Mọc Song Ngư

[​IMG]

Beyonce: Mặt trời Xử Nữ, Cung Mọc Sư Tử, Mặt trăng Thiên Yết

[​IMG]

Jack Black: Mặt trời Xử Nữ, Cung Mọc chưa biết, Mặt Trăng Song Ngư

[​IMG]

Andrew Lincoln: Mặt trời Xử Nữ, Cung Mọc chưa biết, Mặt Trăng Bạch Dương

[​IMG]

Lea Michele: Mặt trời Xử Nữ, Cung Mọc chưa biết, Mặt Trăng Cự Giải

[​IMG]

Nguồn: Theo juzz-zodiac - Trans by Wander

Tags: Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cự Giải , Sư Tử , Xữ Nử , Thiên Bình , Thần Nông , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình , Song Ngư ,