Làm Đẹp 05:22 pm 08/09/2015

12 Chòm sao sẽ như thế nào với tóc cuốn lọn dài?

Bạch Dương

[​IMG]

Kim Ngưu

[​IMG]

Song Tử

[​IMG]

Cự Giải

[​IMG]


Sư Tử

[​IMG]

Xử Nữ

[​IMG]

Thiên Bình

[​IMG]

Thiên Yết

[​IMG]

Nhân Mã

[​IMG]

Ma Kết 

[​IMG]

Bảo Bình

[​IMG]

Song Ngư

[​IMG]

Nguồn: Theo tworaysofsun/ Kaz (Member Forum Mật Ngữ 12 Chòm Sao)

Tags: Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cự Giải , Sư Tử , Xữ Nử , Thiên Bình , Thần Nông , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình , Song Ngư ,