Làm Đẹp 10:52 am 28/08/2015

Bức ảnh tự sướng của 12 chòm sao

Bạch Dương:

Kim Ngưu:

Song Tử:

Cự Giải:

Sư Tử:

Xử Nữ:

Thiên Bình:

Thiên Yết:

Nhân Mã:

Ma Kết:

Bảo Bình:

Song Ngư:

Nguồn: Theo helloastrology​/ rubytran547 (Member Forum Mật Ngữ 12 Chòm Sao)

Tags: Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cự Giải , Sư Tử , Xữ Nử , Thiên Bình , Thần Nông , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình , Song Ngư ,