Làm Đẹp 10:44 am 27/08/2015

Khi 12 chòm sao trang điểm

Bạch Dương: Gì thì gì, môi phải đỏ mới được

Kim Ngưu

Song Tử

Cự Giải

Sư Tử: Chuỵ chắc chắn sẽ đẹp nhất hôm nay

Xử Nữ *bình tĩnh và cực pro*

Thiên Bình

Thiên Yết: Thế này cho nó bí ẩn

Nhân Mã: Trường phái nhanh gọn lẹ

Ma Kết

Bảo Bình: Chơi kiểu nào độc độc =))

Song Ngư

Nguồn: Theo fastrology / Wander ( Forum Mật Ngữ 12 Chòm Sao )

Tags: Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cự Giải , Sư Tử , Xữ Nử , Thiên Bình , Thần Nông , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình , Song Ngư ,