Độ tuổi phát tài của 12 chòm sao
MẬT NGỮ HÀNG NGÀY
01/01/1970 08:00
Độ tuổi phát tài của 12 chòm sao
 • Aries
  20-25 tuổi
 • Taurus
  40-45 tuổi
 • Gemini
  25-30 tuổi
 • Cancer
  50-55 tuổi
 • Leo
  35-45 tuổi
 • Virgo
  40-45 tuổi
 • Libra
  30-35 tuổi
 • Scorpio
  25-35 tuổi
 • Sagittarius
  30-35 tuổi
 • Capricorn
  20-25 tuổi
 • Aquarius
  25-30 tuổi
 • Pisces
  45-50 tuổi