Mật ngữ hàng ngày 10:42 am 11/08/2017

12 chòm sao khi gặp sự cố máy bay

 • Bạch Dương: "ĐỜ MỜ LŨ CÁC NGƯỜI TUI SẼ PHẮN KHỎI ĐÂY ĐÂY!"
 • Kim Ngưu: “Mọi người bình tĩnh và hãy lo bảo vệ đồ ăn đi ok?”
 • Song Tử: *moi máy chụp hình ra*
 • Cự Giải: Sao lại là tui lại là tui lại là tui lại là tui lại là tui! Tại saooooooooooo!
 • Sư Tử: *chạy vòng vòng trong khoan và gọi món các thứ*
 • Xử Nữ: bên trong gào rú nhưng ngoài mặt lạnh tanh
 • Thiên Bình: ĐÒ MỜ ĐỜ MỜ MỌI NGƯỜI BÌNH TĨNH HẾT COI – AGHHHHHHH
 • Thiên Yết: tự hỏi tại sao máy bay lại gặp tai nạn
 • Nhân Mã: *nhào ra khỏi máy bay* LOL YOLO
 • Ma Kết: “Hay thiệt, giờ thì mình đã có lí do để trễ hẹn.”
 • Bảo Bình: *điên cuồng đổ tội cho thằng không tặc nào đó đã hack hệ thống máy bay”
 • Song Ngư: zzzZZZzzzZZZzzzZZZzzz