12 chòm sao là đồ uống gì?
MẬT NGỮ HÀNG NGÀY
11/02/2014 21:13
12 chòm sao là đồ uống gì?
 • Aries
  nước ngọt có ga
 • Taurus
  trà đá
 • Gemini
  nước chanh
 • Cancer
  sữa đậu nành
 • Leo
  bia
 • Virgo
  nước lọc
 • Libra
  cocktail
 • Scorpio
  rượu
 • Sagittarius
  nước trái cây
 • Capricorn
  cà phê
 • Aquarius
  sô đa
 • Pisces
  sữa tươi