Mật ngữ hàng ngày 04:38 pm 12/01/2017

12 chòm sao thích giả vờ điều gì?

 • Bạch Dương: Giả vờ vĩ đại
 • Kim Ngưu: Giả vờ mệt mỏi
 • Song Tử: Giả vờ khoan dung
 • Cự Giải: Giả vờ nhu mì
 • Sư Tử: Giả vờ khôn ngoan
 • Xử Nữ: Giả vờ hoàn mỹ
 • Thiên Bình: Giả vờ nhu nhược
 • Thiên Yết: Giả vờ thần bí
 • Nhân Mã: Giả vờ ngọt ngào
 • Ma Kết: Giả vờ chín chắn
 • Thủy Bình: Giả vờ lý trí
 • Song Ngư: Giả vờ ngu si