Mật ngữ hàng ngày 01:29 pm 15/07/2017

12 sao chắc chắn sẽ không

 • Bạch Dương: khờ khạo
 • Kim Ngưu: mít ướt
 • Song Tử: trong sạch
 • Cự Giải: thành thật
 • Sư Tử: "nạnh nùng"
 • Xử Nữ: thô bỉ
 • Thiên Bình: nhàm chán
 • Thiên Yết: khó chịu
 • Nhân Mã: lười
 • Ma Kết: ngây thơ
 • Bảo Bình: đần độn
 • Song Ngư: mạnh mẽ