12 chòm sao hợp với loại đồ ăn nào?
MẬT NGỮ HÀNG NGÀY
01/01/1970 08:00
12 chòm sao hợp với loại đồ ăn nào?
 • Aries
  lẩu
 • Taurus
  cứ đồ ngon là ăn (dễ chiều nhất)
 • Gemini
  đồ ăn nhẹ
 • Cancer
  do gia đình chế biến
 • Leo
  món Ý
 • Virgo
  trái cây, rau
 • Libra
  món Pháp
 • Scorpio
  thịt bò
 • Sagittarius
  món Hàn
 • Capricorn
  món do đầu bếp riêng nấu
 • Aquarius
  món chay
 • Pisces
  hải sản (Cá ăn Cá?)