Quan hệ tính cách của 12 chòm sao - Kỳ 3: Song Tử
MẬT NGỮ HÀNG NGÀY
01/01/1970 07:00
Quan hệ tính cách của 12 chòm sao - Kỳ 3: Song Tử
 • Aries
  Song Tử cùng Bạch Dương là anh em tốt
 • Taurus
  Song Tử cùng Kim Ngưu là quan hệ đặc biệt, kết hợp tốt
 • Gemini
  Song Tử và Song Tử dễ gây bất mãn cho nhau
 • Cancer
  Song Tử cùng Cự Giải thì hấp dẫn nhau
 • Leo
  Song Tử với Sư Tử là cùng chung chí hướng
 • Virgo
  Song Tử và Xử Nữ thì phê bình lẫn nhau
 • Libra
  Song Tử cùng Thiên Bình là đôi trời sinh.
 • Scorpio
  Thiên Yết và Song Tử có quan hệ đặc biệt, lúc hợp lúc không
 • Sagittarius
  Song Tử và Nhân Mã thu hút lẫn nhau
 • Capricorn
  Song Tử cùng Ma Kết thì sẽ định trước có số đào hoa
 • Aquarius
  Song Tử với Thủy Bình thì sau sẽ sinh ra hận
 • Pisces
  Song Tử cùng Song Ngư thì có thể hiểu nhau.