Zorobook

Bảng Xếp Hạng

Thất tình nhiều nhưng nhân duyên mới đến mau

2
Nhân Mã
1
Thủy Bình
3
Song Tử

Góc Chiêm Tinh

  • Sao Kim nhà 10

    Từ khóa: Quyến rũ, thu hút, tách biệt, tự tin, mạnh mẽ, lạnh lùng, xa cách
  • Sao Kim ở nhà 9

    Từ khóa: độc lập, tình yêu, sốt sắng, bốc đồng, phiêu lưu, lãng mạn, học tập, ham học hỏi...
  • Sao Thổ Song Ngư

    Từ khóa: tinh thần, tưởng tượng, ảo tưởng, kiểm soát, từ bi