Mật ngữ hàng ngày 09:10 am 29/08/2017

Các chòm sao bán linh hồn của mình để...

 • 1. Bạch Dương: Để không phải chịu tổn thương hay đau ốm, bệnh tật.
 • 2.Kim Ngưu: để có một chiếc thẻ tín dụng không có giới hạn.
 • 3.Song Tử: Để biết được tất cả mọi thứ.
 • 4. Cự Giải:Để trở thành người được yêu mến nhất thế giới.
 • 5. Sư Tử: Để được bất tử.
 • 6. Xử Nữ: Để được tất cả mọi người tôn trọng.
 • 7. Thiên Bình:Để có thể " nhảy cóc" thời gian.
 • 8. Thiên Yết: Để đọc được suy nghĩ.
 • 9. Nhân Mã: Để có thể làm bất kì điều gì mình muốn cho đến mãi mãi và không bao giờ bị thiếu tiền.
 • 10. Ma Kết: Để trở thành nhà lãnh đạo thế giới.
 • 11. Bảo Bình: Để trở thành một con người sắt đá.
 • 12. Song Ngư: Để hạnh phúc của chính mình được kéo dài mãi mãi.