Mật ngữ hàng ngày 04:40 pm 16/06/2017

Các sao đi ngủ lúc nào?

 • Bạch Dương: nửa đêm hoặc 2 giờ sáng.
 • Bạch Dương: nửa đêm hoặc 2 giờ sáng.
 • Song Tử: Khoảng nửa đêm.
 • Cự Giải: Thường xuyên là 10: 30 tối.
 • Sư Tử: Thường xuyên là 11:20 tối.
 • Xử Nữ: 9 giờ tối hoặc 4 giờ sáng.
 • Thiên Bình: Khoảng từ 10: 30 đến 11: 30 tối.
 • Thiên Yết: Khoảng nửa đêm.
 • Nhân Mã: 9 giờ tối hoặc 3 giờ sáng.
 • Ma Kết: 8 giờ tối hoặc 4 giờ sáng
 • Bảo Bình: 10 giờ tối hoặc 3 giờ sáng.
 • Song Ngư: 9: 30 tối hoặc 3 giờ sáng.