Mật ngữ hàng ngày 04:54 pm 16/05/2017

Chòm sao nào chung thủy nhất, có cảm giác an toàn nhất, đối xử với nửa kia tốt nhất?

2
Ma Kết
1
Thiên Yết
3
Kim Ngưu