Mật ngữ hàng ngày 11:38 am 12/08/2017

Chòm sao nào thường nói chia tay trước?

2
Song Tử
1
Kim Ngưu
3
Cự Giải