Gia vị ưa thích của 12 chòm sao/ tương ứng với 12 chòm sao là…