Gia vị ưa thích của 12 chòm sao/ tương ứng với 12 chòm sao là…
MẬT NGỮ HÀNG NGÀY
01/01/1970 08:00
Gia vị ưa thích của 12 chòm sao/ tương ứng với 12 chòm sao là…
 • Aries
  cà ri
 • Taurus
  tiêu
 • Gemini
  muối
 • Cancer
  quế
 • Leo
  đường
 • Virgo
  bột tỏi
 • Libra
  bạc hà
 • Scorpio
  ớt
 • Sagittarius
  ớt bột
 • Capricorn
  lá thơm (loại lá mà người ta hay dùng bỏ vào bò kho hay
  cà ri cho có mùi)
 • Aquarius
  vani
 • Pisces
  muối biển