Mật ngữ hàng ngày 11:41 am 12/08/2017

Khi 12 chòm sao nghe tin: "Mày không còn tí tiền nào!"​

 • Bạch Dương: Mày lừa tao hả?! Thiệt hả?!
 • Kim Ngưu: *hóa đá*
 • Song Tử: Chắc không? Không này là Điểm Không hay Không tuyệt đối * vậy?
 • Cự Giải: Phải gọi điện xin nhà tí tiền mới được.
 • Sư Tử: Ồ, cũng có làm gì được đâu? Tiền đến tiền đi thôi mà.
 • Xử Nữ: V-V-V...ụ đđo ó ó ... L-l-l-l àm thhhh ế n-n-n ào? T-t-t-ô-i....
 • Thiên Bình: Khỉ nó. Bởi vậy mà người ta luôn phải xài thẻ tín dụng đó!
 • Thiên Yết: Vậy là cuộc đời tội phạm của tui bắt đầu từ đây.
 • Nhân Mã: Dính đạn rồi. Có lẽ tui nên đi thử mấy trò đỏ đen.
 • Ma Kết: Ma Kết biến mất tiêu luôn... thậm chí vượt biên luôn.
 • Bảo Bình: ... Hả? Còn đầy chỗ vay nóng mà!
 • Song Ngư: Tôi bị trộm rồi!