Mật ngữ hàng ngày 04:33 pm 12/01/2017

Khi có chiến tranh giữa tình bạn và tình yêu

 • Bạch Dương: Bất phân thắng bại
 • Kim Ngưu: Tình yêu thắng
 • Song Tử: Bất phân thắng bại
 • Cự Giải: Tình yêu thắng
 • Sư Tử: Tình yêu thắng
 • Xử Nữ: Tình yêu thắng
 • Thiên Bình: Tình bạn thắng
 • Thiên Yết: Bất phân thắng bại
 • Nhân Mã: Tình bạn thắng
 • Ma Kết: Tình yêu thắng
 • Thủy Bình: Tình bạn thắng
 • Song Ngư: Tình yêu thắng