Mật ngữ hàng ngày 04:01 pm 17/02/2017

Khi nào thì 12 chòm sao đã trưởng thành?

 • Khi Bạch Dương có thể chấp nhận sự chờ đợi.
 • Khi Kim Ngưu có thể chấp nhận sự thay đổi.
 • Khi Song Tử có thể chấp nhận sự trống trải.
 • Khi Cự Giải có thể chấp nhận sự thờ ơ.
 • Khi Sư Tử có thể chấp nhận sự nhục nhã.
 • Khi Xử Nữ có thể chấp nhận sự tùy ý.
 • Khi Thiên Bình có thể chấp nhận sự bất công.
 • Khi Thiên Yết có thể chấp nhận những cuộc vui.
 • Khi Nhân Mã có thể chấp nhận các quy tắc.
 • Khi Ma Kết có thể chấp nhận vị trí thấp.
 • Khi Thủy Bình có thể chấp nhận thực tế.
 • Khi Song Ngư có thể chấp nhận mộng mơ chỉ là ảo tưởng.