Mật ngữ hàng ngày 04:38 pm 10/01/2017

Mặt xấu xí của 12 chòm sao

 • Bạch Dương: quá táo bạo
 • Kim Ngưu: ù lì
 • Song Tử: ngụy quân tử
 • Cự Giải: đổ trách nhiệm cho người khác
 • Sư Tử: biết sai vẫn ko chịu nhận
 • Xử Nữ: cao ngạo
 • Thiên Bình: kẻ hai mặt
 • Thiên Yết: quỷ kế đa đoan
 • Nhân Mã: ăn nói vạ miệng
 • Ma Kết: lòng dạ thâm độc
 • Thủy Bình: thực chất rất ích kỷ
 • Song Ngư: giận cá chém thớt