Mật ngữ hàng ngày 04:36 pm 12/01/2017

Nhạc cụ nào sinh ra là để dành cho 12 chòm sao

 • Bạch Dương: Trống
 • Kim Ngưu: Đàn tranh
 • Song Tử: Harmonica
 • Cự Giải: Đàn bầu
 • Sư Tử: Violin
 • Xử Nữ: Piano
 • Thiên Bình: Đàn organ
 • Thần Nông: Ghita
 • Nhân Mã: Tiêu
 • Ma Kết: Violon
 • Bảo Bình: Ukulele
 • Song Ngư: Tì bà