Mật ngữ hàng ngày 03:22 pm 14/07/2017

Nhu cầu thầm kín nhất của 12 chòm sao là...

 • Bạch Dương: Hành động
 • Kim Ngưu: Được thoải mái, thanh thản.
 • Song Tử: Giao tiếp.
 • Cự Giải: Gia đình hoà thuận.
 • Sư Tử: Được hãnh diện, họ cần toả sáng.
 • Xử Nữ: Sống có ích và làm được nhiều việc.
 • Thiên Bình: Yêu thương và sống hoà thuận với mọi người.
 • Thiên Yết: Được thay đổi, biến đổi.
 • Nhân Mã: Được mở rộng tâm trí.
 • Ma Kết: Tự chịu trách niệm và điều khiển.
 • Bảo Bình: Biết và đem đến những điều mới.
 • Song Ngư: Được soi sáng tâm linh.