Mật ngữ hàng ngày 03:28 pm 13/07/2017

Những cặp bạn gái thân đến độ cứ bị hiểu lầm là yêu nhau

 • Bạch Dương - Nhân Mã
 • Kim Ngưu - Thiên Yết
 • Song Tử - Sư Tử
 • Cự Giải - Ma Kết
 • Sư Tử - Thiên Bình
 • Xử Nữ - Ma Kết
 • Thiên Bình - Bảo Bình
 • Thiên Yết - Song Ngư
 • Nhân Mã - Sư Tử
 • Ma Kết - Kim Ngưu
 • Bảo Bình - Bạch Dương
 • Song Ngư - Cự Giải